วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลน่าน

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายช่างเทคนิค
ตั้งแต่วันที่ 13-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559


โรงพยาบาลน่าน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน พ.ศ. 2559
เปิดสอบ   โรงพยาบาลน่าน        
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ   โรงพยาบาลน่าน        
สถานที่สอบ   โรงพยาบาลน่าน        
ประกาศผลสอบ   โรงพยาบาลน่าน        
รายงานตัว  โรงพยาบาลน่าน        
ติดต่อ โรงพยาบาลน่าน  http://www.nanhospital.go.th/


ตัวอย่างแนวข้อสอบโรงพยาบาลน่าน
1.โรงพยาบาลน่านก่อตั้งเมื่อใด
ตอบ พ.ศ.2497

2. โรงพยาบาลน่านอยู่ในสังกัดใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

3.วิสัยทัศน์โรงพยาบาลน่าน
ตอบ โรงพยาบาลน่านบริการด้วยหัวใจ มีคุณภาพ ทันสมัย ที่ทุกคนไว้วางใจ

4. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน
ตอบ http://www.nanhospital.go.th/

5.ชื่อภาษาอังกฤษของโรงพยาบาลน่าน
ตอบ Nan Hospital

6.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านคนปัจจุบัน
ตอบ แพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ

7.โรงพยาบาลน่านได้มีแพทย์ หู คอ จมูกประจำคนแรก เริ่มให้บริการรักษาเมื่อ
ตอบ เดือนกรกฏาคม  พ.ศ.2540

8.โรงพยาบาลน่านได้มีจักษุแพทย์ประจำคนแรก เริ่มให้บริการรักษาเมื่อ
ตอบ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2542

9.ผู้ที่ช่วยให้บริการผู้ช่วยจิตเวชที่โรงพยาบาลน่านทุก 3 เดือน คือ
ตอบ นายแพทย์ปริทรรศน์  ศิลปะกิจ

10.โรงพยาบาลน่านผ่านการรับรองมาตรฐาน จากสมาคมเทคนิคการแพทย์ ในปีใด
ตอบ ปี พ.ศ.2553